Linux Strings Komutu Kullanımı

Yazar: siberoloji Kategori: Nasıl? Yazdır: PDF 18 Nisan 2017 tarihinde yayımlandı.
Bu yazıda, komut satırında ikili (binary) dosyalarda arama yapmada kolaylık sağlayan 'strings' komutu ele alınmıştır.

Ubuntu Türkiye forumda bir kullanıcı, Linux içerisinde bulunan strings komutunun ne işe yaradığını sormuş. (Konu bağlantısı )Bu yazıda kısacastrings komutunun kullanımını açıklamaya çalışalım.

İngilizce printable characters olarak ifade edilen dilimize Alfabe Karakterleri olarak çevirebileceğimiz karakter gruplarının ekrana yazdırılması ile ilgilenen stringskomutu genelde bilgisayarda kayıtlı olan binary formatlı dosyalarla ilgilenir. Binary format dediğimiz ikili formatta bulunan çalıştırılabilir program dosyaları veya programları cat komutuyla görüntülemeye çalıştığınızda bir çok anlamlı ve anlamsız karakterleri ekranınızda görürsünüz. İşte strings komutu, bu binary dosyalarda bulunan ve Alfabetik olarak anlamlı karakter gruplarını görmenizi sağlar.

Hepimizin Linux İşletim Sistemi’nde bulunan ls komutunu kullanarak bir örnek verelim.

ls -al /bin/ls
-rwxr-xr-x 1 root root 126584 Feb 18 2016 /bin/ls

Yukarıda detaylarına baktığımız ls isimli dosyanın x harf kodundan anlaşılacağı gibi executable yani çalıştırılabilir formattadır. Normal olark .txt ve benzeri uzantılı ve içerisinde metinsel ifadeler bulunan dosyalara cat komutunu kullanarak bakabiliriz. Ancak cat komutunu ls dosyasına uyguladığınızda karşınıza Makine kodlu ifadelerin yer aldığı bir görüntü çıkar. Aşağıdaki komut ile deneyebilirsiniz.

cat /bin/ls

İşte Linux içerisinde bulunan binary (ikili) dosyaların içerisinde bulunan ve alfabetik olarak yazırılabilir karakter dizilerini görmemizi strings komutu sağlar. Yukarıdaki örnekte kullandığımız ls dosyasına bir de strings komutu ile bakalım.

strings /bin/ls
...
.dynstr
.gnu.version
.gnu.version_r
.rela.dyn
.rela.plt
.init
.plt.got
.text
.fini
.rodata
.eh_frame_hdr
.eh_frame
.init_array
.fini_array
.jcr
.dynamic
...

Komut çıktısında görüldüğü gibi, ekrana yazdırılan karakterlerin daha anlamlı ve okunabilir olduğunu görebilirsiniz. strings komutu genelde programlama ile uğraşanlar tarafından kullanılır ve grep komutu ile birlikte filtreleme de kullanılır. Bununla ilgili bir örnek verelim.

strings /bin/ls |grep Copyright
#Copyright (C) 1996-2016 Free Software Foundation, Inc.
Copyright %s %d Free Software Foundation, Inc.

Çıktıda görüldüğü gibi içerisinde “Copyright” ifadesi geçen iki satır gösterimiştir. Peki bu satırlar, programın kaçıncı satırlarında bulunuyor? Bunu öğrenmek için --radix= parametresini kullanbilirsiniz. --radix= parametresi o,d,x değerlerini alabilir. o (octal), d(decimal),x(hexadecimal) olarak satır numaralarını ifade eder. Octal değeri kullanarak bir örnek verelim.

strings --radix=o /bin/ls |grep Copyright
252413 #Copyright (C) 1996-2016 Free Software Foundation, Inc.
317040 Copyright %s %d Free Software Foundation, Inc.

Son olarak strings komutunun, kendisine verilen dosya içerisinde varsayılan olarak 4 karakter ve daha uzun yazdırılabilir, alfabetik ifadeleri aradığını ifade edelim. Aradığımız ifade 3 veya daha kısa uzunlukta ise, bunu -n parametresi ile aratmamız mümkündür. Bu örnek ile yazımızı tamamlamış olalım.

strings -n 2 /bin/ls |grep ls
lseek
?pcdb-lswd
# LS_COLORS environment variable used by GNU ls with the --color option.
# List any file extensions like '.gz' or '.tar' that you would like ls
src/ls.c
GNU coreutils
 -f             do not sort, enable -aU, disable -ls --color
                 unless program is 'ls' and output is a terminal)
                 ctime or status (-c); also use specified time
with --color=never. With --color=auto, ls emits color codes only when
http://www.gnu.org/software/coreutils/
or available locally via: info '(coreutils) %s%s'
bug-coreutils@gnu.org

Bu son örneğimizde arama yapılırken karakter sayısı en az 2 adet olan metinsel karakter dizilerinin araştırılmasını istemiş olduk. Görüş ve yorumlarınızı bizimle paylaşmanızı bekliyoruz.

Benzer Yazılar